කඩ්ඩ ‍පොලිෂ්කරනු ලැ‍බේ | Available Hereඅපි උපතින්ම සිංහල කථා කිරීමට හැකියාව ලබා‍ගෙන අ‍‍‍‍‍වේ නැහැ..
අපිට නිතර නතර සිංහල කණට ඇහෙන නිසා අපි සිංහල වලට පුරැදු වුනා, English වලටත් එ‍හෙමම තමයි.
අපිට English කියවන්න, ‍තේරැම්ගන්න, පුලුවනි ඒත් කථා කරන්න බැහැ පටලැ‍වෙනවා ‍නේද?.

මෙන්න ඒකට විසදුම..

හදමු හංගමු මෙන්න වැඩ | create & Hide

මම කියල දෙන්න යන්නේ කොහොමද අපේ පරිගණකයේ තියෙන Folder 1ක් වෙනත් කෙනෙකුට Folder 1ක් කියල නොහිතෙන්න වෙනස් කරන විදියක්.

සමහර අය මේක දන්නවත් ඇති. 
නොදන්න අයට දැනගන්නත් එක්ක ඔන්න මම කියල දෙනවා

සබ්ටයිටල් හොයන්න දන්නවද ?


Film 1ක් හරි Tv Show 1ක් හරි බාගත්තම ආතල් එක සීයට සීයක්ම තියෙන්නනම් ඉතින් කථා කරන ඒවත් තේරෙන්න ඕනේනෙ, එකට ඉතින් ගොඞක් අයට(මටත්) පිහිට වෙන්නෙ සබ්ටයිටල් තමයි.